close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 27 lipca 2017

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie informuje, że każdy student ubiegający się o wizę krajową w celu podjęcia studiów w Polsce na studiach licencjackich lub magisterskich jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów wymaganych do jej otrzymania.

  Podczas kompletowania dokumentów potrzebnych do ubiegania się o wizę krajową w celu podjęcia studiów w Polsce prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie:
   

  - Ubezpieczenie medyczne powinno obejmować cały okres wnioskowanej wizy, obejmować swoim zasięgiem całe terytorium Polski i pokrywać wydatki na kwotę nie mniejszą niż 30 000 euro.
   

  - Dokument bankowy potwierdzający wniesienie opłaty za naukę na studiach na kierunkach płatnych powinien opiewać na kwotę pokrywającą czesne za studia na okres zgodny z terminem wnioskowanej wizy.
   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie informuje, że studentom, którzy przedłożą komplet wymaganych dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem powyższej informacji będą wydawane roczne wizy wielokrotnego przekraczania granicy.
   

  Studenci rozpoczynający naukę pierwszą wizę będą otrzymywać na okres odpowiadający pierwszemu semestrowi nauki (pod warunkiem okazania kompletu wymaganych dokumentów i zastosowania się do powyższej informacji)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: