close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SYSTEM „E-KONSULAT”

 • ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WNIOSKÓW WIZOWYCH „e-Konsulat"

   

  OD 15 WRZEŚNIA 2011 ZŁOŻENIE WNIOSKU WIZOWEGO W KAŻDYM POLSKIM URZĘDZIE KONSULARNYM, MUSI BYĆ POPRZEDZONE ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WNIOSKU WIZOWEGO, ZARÓWNO O WIZĘ SCHENGEN JAK I KRAJOWĄ.

   

  Rejestracji wniosków wizowych mogą dokonywać osoby indywidualne, jak również firmy turystyczne.

   

  Linki do rejestracji i wypełnienia ankiet przez internet:

   

  Po wejściu na stronę internetową należy:

   

  • wybrać właściwy konsulat oraz zaznaczyć datę złożenia aplikacji wizowej w konsulacie,
  • wypełnić wniosek wizowy (maksymalny czas na wypełnienie wniosku jest ograniczony i wynosi 60 minut),
  • po wypełnieniu należy wydrukować wniosek wizowy,
  • wydrukowany wniosek wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w konsulacie w wybranym prze siebie terminie.

  Informujemy, że dane w punktach od 1 do 12 ankiety muszą być zgodne z łacińską transkrypcją podaną w paszporcie zagranicznym.

  W momencie składania wniosku wizowego w konsulacie należy dołączyć inne dokumenty niezbędne do otrzymania wizy. Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów składanych wraz z wnioskiem znajdą Państwo na stronie internetowej konsulatu. Brak kompletu dokumentów spowoduje odmowę ich przyjęcia w konsulacie.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: