close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • OPIEKA KONSULARNA

 • Opieka konsularna
   

  Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach dodatkowej akredytacji Ambasady RP w Astanie (+Kirgiskiej Republice), uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w tych krajach przedstawicielstwa, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom.
   

  W celu nawiązania kontaktu z przedstawicielstwem państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej:

  https://ec.europa.eu/consularprotection/content/home_pl

   

  Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą, który znalazł się w ciężkiej sytuacji losowej (np. zagubienie lub kradzież dokumentów, wypadek, aresztowanie, nagłe zachorowanie itp.) może zwrócić się do polskiego konsula z prośbą o pomoc i pomoc taką otrzyma.

  Należy pamiętać, że bezpieczeństwo podróżnych za granicą zależy przede wszystkim od nich samych, od ich zdrowego rozsądku, zdolności przewidywania i zapobiegliwości. Nieznajomość przepisów prawa odwiedzanego państwa, panujących obyczajów i innych pozaprawnych norm nie zwalnia z obowiązku ich poszanowania (i ponoszenia konsekwencji za ich łamanie). 

  Telefony alarmowe (czynne całą dobę) -

  Ambasada w Astanie:  (+7) 701 765 51 70;
  Konsulat w Ałmaty: (+7) 701 989 81 25.

  Co może dla polskiego obywatela uczynić konsul?

  Jeżeli zostanie zgubiony paszport lub inne dokumenty zostaną skradzione, konsul sprawdzi tożsamość poszkodowanej osoby i wystawi paszport tymczasowy na powrót do Polski.

   W przypadku utraty pieniędzy:

  • Konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce,
  • wypłaci na miejscu kwotę wpłaconą przez rodzinę lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie,
  • Jeżeli utrata pieniędzy nastąpiła w wyniku napadu rabunkowego lub kradzieży, na co jest potwierdzenie z policji, w uzasadnionych przypadkach (np. podróżowania z małymi dziećmi) konsul może wypłacić drobną kwotę pieniężną z tytułu bezzwrotnej zapomogi, na czas oczekiwania na przekaz z Polski.

  W przypadku aresztowania konsul może:

  • powiadomić rodzinę o fakcie aresztowania,
  • wystąpić i uzyskać informacje o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także ewentualnych możliwościach zwolnienia,
  • dostarczyć listę adwokatów (wyboru dokonuje wyłącznie osoba zatrzymana),
  • odwiedzać w więzieniu i utrzymywać kontakt w inny sposób.

  W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia krewnych lub przyjaciół w Polsce.

   

  Zachęcamy do korzystania z serwisu MSZ "Odyseusz" wszystkich, którzy przebywają lub planują pobyt poza granicami Polski.
   

  Dlaczego?

  • w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, MSZ będzie mógł podjąć z Państwem kontakt,
  • udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy poprzez właściwą placówkę dyplomatyczno-konsularną,
  • a także – jeśli wyrażą Państwo taką wolę – może być wykorzystany do informowania o mozliwości rejestracji do udziału w wyborach za granicą.

   

  Jak się zarejestrować?

  • zgłoszenie swojego pobytu jest dobrowolne, jednak apelujemy o korzystanie z tej możliwości,
  • zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby: proste zgłoszenie podróży lub założenie profilu w systemie.

   
  Praktyczne porady:

  • Osobom przebywającym za granicą dłużej niż 6 miesięcy polecamy założenie własnego konta, które umożliwi modyfikację swoich danych kontaktowych, zgłaszanie kolejnych podróży i informacji o terminach wyborów.
  • Wszystkie osoby, które założą konto w systemie „Odyseusz” otrzymają e-mail potwierdzający ten fakt, a także będą otrzymywać regularne (coroczne) przypomnienia o konieczności aktualizacji swoich danych osobowych i kontaktowych. W przypadku zignorowania takiego wezwania konto zostanie automatycznie usunięte.
  • Osobom, które sporadycznie wyjeżdżają za granicę polecamy proste zgłoszenie, bez zakładania profilu. Zgłoszenie takie będzie archiwizowane w ciągu 14 dni od zakończenia podróży.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: