close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 • Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie

  Okręg konsularny obejmuje Astanę oraz 5 obwodów: akmoliński, karagandyjski, kustanajski, północnokazachstański i pawłodarski.

  Adres: ul. Saryarka 15, Centrum Biznesowe "Isker", 010000 Astana, Kazachstan
  (lokalizacja: Wydział Konsularny mieści się na 5. piętrze niebieskiego biurowca u zbiegu ulic: Saryarka i Abaja)

  tel. +7 (7172) 94 44 10, faks: + 7 (7172) 94 44 11

  e-mail: astana.amb.wk@msz.gov.pl

  telefon alarmowy w Astanie dla obywateli Polski po godzinach pracy Wydziału Konsularnego:
  : +7 / 701 765 51 70
   

  Termin rozpatrywania wniosków wizowych wynosi 5 dni roboczych.

   

  GODZINY PRACY WYDZIAŁU KONSULARNEGO

  od poniedziałku do piątku
  od 9:00 do 17.00


  przyjmowanie dokumentów
  od poniedziałku do czwartku

  od 9.30 do 12.00

  wydawanie dokumentów
  od poniedziałku do czwartku
  od 12.00 do 12.30


  ----------

  WAŻNA INFORMACJA WIZOWA DLA STUDENTÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH NA STUDIA DO POLSKI

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie informuje, że każdy student ubiegający się o wizę krajową w celu podjęcia studiów w Polsce na studiach licencjackich lub magisterskich jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów wymaganych do jej otrzymania.

  Podczas kompletowania dokumentów potrzebnych do ubiegania się o wizę krajową w celu podjęcia studiów w Polsce prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące kwestie:

  - Ubezpieczenie medyczne powinno obejmować cały okres wnioskowanej wizy, obejmować swoim zasięgiem całe terytorium Polski i pokrywać wydatki na kwotę nie mniejszą niż 30 000 euro.

  - Dokument bankowy potwierdzający wniesienie opłaty za naukę na studiach na kierunkach płatnych powinien opiewać na kwotę pokrywającą czesne za studia na okres zgodny z terminem wnioskowanej wizy.

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie informuje, że studentom, którzy przedłożą komplet wymaganych dokumentów ze szczególnym uwzględnieniem powyższej informacji będą wydawane roczne wizy wielokrotnego przekraczania granicy.

  Studenci rozpoczynający naukę pierwszą wizę będą otrzymywać na okres odpowiadający pierwszemu semestrowi nauki (pod warunkiem okazania kompletu wymaganych dokumentów i zastosowania się do powyższej informacji)

  --------

  ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WNIOSKÓW WIZOWYCH „e-Konsulat"

  OD 15 WRZEŚNIA 2011 ZŁOŻENIE WNIOSKU WIZOWEGO W KAŻDYM POLSKIM URZĘDZIE KONSULARNYM, MUSI BYĆ POPRZEDZONE ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WNIOSKU WIZOWEGO, ZARÓWNO O WIZĘ SCHENGEN JAK I KRAJOWĄ.
   

  DOSTĘP DO REJESTRACJI INTERNETOWEJ ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM:
  HTTP://WWW.E-KONSULAT.GOV.PL
   

  ZNAJDĄ TAM PAŃSTWO RÓWNIEŻ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDUR WIZOWYCH I WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ
   

  Rejestracji wniosków wizowych mogą dokonywać osoby indywidualne, jak również firmy turystyczne i inne podmioty.

  Linki do rejestracji i wypełnienia ankiet przez internet:

  Po wejściu na stronę internetową należy:

  • wybrać właściwy konsulat oraz zaznaczyć datę złożenia aplikacji wizowej w konsulacie,
  • wypełnić wniosek wizowy (maksymalny czas na wypełnienie wniosku jest ograniczony i wynosi 60 minut),
  • po wypełnieniu należy wydrukować wniosek wizowy,
  • wydrukowany wniosek wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami należy złożyć w konsulacie w wybranym prze siebie terminie.

  Informujemy, że dane w punktach od 1 do 12 ankiety muszą być zgodne z łacińską transkrypcją podaną w paszporcie zagranicznym.

  W momencie składania wniosku wizowego w konsulacie należy dołączyć inne dokumenty niezbędne do otrzymania wizy. Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów składanych wraz z wnioskiem znajdą Państwo na stronie internetowej konsulatu. Brak kompletu dokumentów spowoduje odmowę ich przyjęcia w konsulacie

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: