close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • SPRAWY WIZOWE

 • Wydział Konsularny Ambasady RP w Astanie

  Okręg konsularny obejmuje Astanę oraz 5 obwodów: akmoliński, karagandyjski, kustanajski, północnokazachstański i pawłodarski.

  Adres: ul. Saryarka 15, Centrum Biznesowe "Isker", 010000 Astana, Kazachstan
  (lokalizacja: Wydział Konsularny mieści się na 5. piętrze niebieskiego biurowca u zbiegu ulic: Saryarka i Abaja)

  tel. +7 (7172) 94 44 10, faks: + 7 (7172) 94 44 11

  e-mail: astana.amb.wk@msz.gov.pl

  telefon alarmowy w Astanie dla obywateli Polski po godzinach pracy Wydziału Konsularnego:
  : +7 / 701 765 51 70
   

  Termin rozpatrywania wniosków wizowych wynosi 5 dni roboczych.

   

  GODZINY PRACY WYDZIAŁU KONSULARNEGO

  od poniedziałku do piątku
  od 9:00 do 17.00


  przyjmowanie dokumentów
  od poniedziałku do czwartku

  od 9.30 do 12.00

  wydawanie dokumentów
  od poniedziałku do czwartku
  od 12.00 do 12.30

   

  Sprawy wizowe

  Wiza Schengen (typ C)

  O wizę Schengen (typ C) należy wnioskować, gdy długość planowanego jednokrotnego pobytu lub kilku pobytów nie będzie przekraczać 90 dni w każdym okresie 180-dniowym, co oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180-dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu.

  Wiza krajowa (typ D)
   

  O wizę krajową (typ D) należy wnioskować w przypadku, gdy pobyt w Polsce lub kilka pobytów w Polsce następujących po sobie trwa łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy.

   

  Państwo członkowskie właściwe do rozpatrzenia i podjęcia decyzji w sprawie wniosku o wydanie wizy Schengen (typ C)

   

  1. Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  państwo członkowskie, którego terytorium stanowi jedyne miejsce docelowe wizyty lub wizyt;

  jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jedno miejsce docelowe – państwo, którego terytorium stanowi główne miejsce docelowe wizyty lub wizyt pod względem długości pobytu lub celu; lub

  jeżeli nie można określić głównego docelowego miejsca wizyty – państwo członkowskie, którego granicę zewnętrzną osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich.

    

  2.    Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej na tranzyt i do podjęcia decyzji  w tej sprawie jest:

  w przypadku tranzytu tylko przez jedno państwo członkowskie – dane państwo członkowskie, lub

  w przypadku tranzytu przez kilka państw członkowskich – państwo członkowskie, którego zewnętrzną granicę osoba ubiegająca się o wizę, zamierza przekroczyć w celu rozpoczęcia tranzytu.

   

  3.    Państwem właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy lotniskowej i do podjęcia decyzji w tej sprawie jest:

  w przypadku jednego tranzytu lotniskowego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się dany port lotniczy tranzytu; lub

  w przypadku dwu lub wielokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie na którego terytorium znajduje się pierwszy port lotniczy tranzytu

   

   

  Zgodnie z art. 13 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego państwa członkowskie pobierają od osoby ubiegającej się o wizę dane biometryczne obejmujące fotografię jej twarzy i dziesięć odcisków jej palców. Jeżeli odciski palców zostały pobrane w ciągu ostatnich 59 miesięcy, zostają one skopiowane z poprzedniego wniosku. Jednakże jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do tożsamości osoby ubiegającej się o wizę, urząd może pobrać odciski palców w terminie krótszym niż 59 miesięcy.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: