close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • NAUKA

 • Najważniejsze instytucje:

  Ministerstwo Edukacji Narodowej       
  Adres: 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25Tel. +48 22 3474100

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego       
  Adres: 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3 Tel. +48 22 5292718, Fax. +48 22 6280922

  Polska Akademia Nauk      
  Adres: 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, skr. poczt. 24, 
  Tel. +48 22 200211, Fax: +48 22 207651

  Stacje zagraniczne PAN:

  POLish Science Contact Agency
  Biuro Promocji Nauki PolSCA
  Rue du Trône 98, B-1050 Bruxelles
  Tel 003222134160, 0032485587899
  Fax 003222134169
  http://www.polsca.eu/

  Centrum Badań Historycznych w Berlinie 
  Center for Historical Studies in Berlin
  Majakowskiring 47, 13156 Berlin
  tel. (0-049) 30 486 285 40, fax: (0-049) 30 486 285 56
  e-mail: info@panberlin.de   
  http://www.cbh.pan.pl/  

  Stacja Naukowa PAN w Moskwie 
  Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Moscow 
  ul. Klimaszkina 4 , 123557 Moskwa, Federacja Rosyjska
  tel. 007 495 23 11 710, fax: 007 495 23 11 711

  Stacja Naukowa PAN w Paryżu
  Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Paris 

  Ośrodek Lauriston
  74 rue Lauriston, 75116 Paris
  Sekretariat Stacji 
  tel. (0-0331) 56 90 18 34, fax: (0-0331) 47 55 46 97
  e-mail: sekretariat.parispan@free.fr  
  http://www.academie-polonaise.org/  

  Ośrodek Lamandé
  11-15 rue Lamandé, 75017 Paris
  tel. (0-0331) 53 06 69 00, fax: (0-0331) 46 27 37 16
  e-mail: aka22@club-internet.fr

  Stacja Naukowa PAN w Rzymie
  Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Rome 
  Vicolo Doria 2, Palazzo Doria (piazza Venezia) 00187 Roma
  Biblioteka i biura
  tel. (0-039) 06 6792 170, fax (0-039) 0667 94087
  e-mailaccadpol@tin.it 
  http://www.accademiapolacca.it/

  Stacja Naukowa PAN w Wiedniu
  Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences in Vienna
  Boerhaavegasse 25, 1030 Wien
  tel:(0-0431) 713 5929, (0-0431) 71398 37, fax:(0-0431) 713 0383 550
  e-mail: office.viennapan@ycn.comadmin.viennapan@ycn.com http://www.viennapan.org/


  Najważniejsze polskie fundacje naukowe: 

  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (Foundation for Polish Science) 
  00-921 Warszawa, ul. Wspólna
  Tel. +48 22 291748, Tel./Fax: +48 22 298459
  http://www.fnp.org.pl/

  Fundacja im. Stefana Batorego (Stefan Batory Foundation)
  00-586 Warszawa, ul. Flory 9
  Tel./Fax: +48 22 120508, Fax: +48 22 493561 
  http://www.batory.org.pl/

  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Foundation for the Development of the Educational System)
  00-918 Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25
  Tel./Fax: +48 22 292483, Tel. +48 22 6284049
  http://www.frse.org.pl/

  Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki (Mianowski Found - Foundation for the Advancement of Science)
  00-330 Warszawa, ul.Nowy Świat 72, Pałac Staszica, pok. 109a,
  Tel. +48 22 267174 
  http://www.mianowski.waw.pl/ 
   

  Fundacja Naukowa im. prof. Edwarda Taylora (Prof. E. Taylor Scientific Foundation) 
  00-921 Warszawa, ul.Wspólna 1/3
  Tel. +48 22 255706, Fax: +48 22 218424

  Humaniora - Fundacja dla Humanistyki (Humaniora - Foundation for Human Sciences) 
  61-569 Poznań, ul.Szamarzewskiego 89c
  Tel. +48 61 476461, Tel./Fax: +48 61 477079 
  http://www.hum.amu.edu.pl/


  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: